Bệnh viện Tâm Minh Đức

BS.CKII BÙI HÙNG VIỆT

 NGUYÊN TRƯỞNG KHOA SỐT XUẤT HUYẾT, NGUYÊN TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH BV NHI ĐỒNG TPCT

BS.CKII NGUYỄN TÙNG SƠN

 KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

BS.CKII HUỲNH VĂN TUỘI

 KHOA NGOẠI TỔNG HỢP - LỒNG NGỰC

BS.CKI HOÀNG VĂN HOAN

 

BS.CKI ĐẶNG MINH TRỊ

 

BS. NGUYỄN TẤN HẢI

 

BS.CKI BÙI QUANG TÂN

 KHOA NỘI TIÊU HÓA - NỘI SOI

BS NGÔ MINH TUẤN

 TRƯỞNG KHOA SẢN - PHỤ KHOA

BS.CKII VÕ QUỐC TOÀN

  KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

BS.CKII LÊ QUANG DŨNG

  KHOA NGOẠI TIẾT NIỆU - NAM KHOA

BS.CKII TRẦN VĂN SANG

  KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

BS.CKII NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN

 KHOA KHÁM BỆNH

BS.CKII HÀ HUY NGỌC

 CHUYÊN KHOA TAI - MŨI - HỌNG , TẠO HÌNH THẨM MỸ

BS.CKI LÊ VĂN CHIẾN

  KHOA SẢN - PHỤ KHOA

BS.CKI ĐỖ THANH HẢI

  KHOA KHÁM BỆNH - KHOA NỘI SOI