Bệnh viện Tâm Minh Đức

BS.CKII BÙI HÙNG VIỆT

 NGUYÊN TRƯỞNG KHOA SỐT XUẤT HUYẾT, NGUYÊN TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH BV NHI ĐỒNG TPCT

BS.CKII HUỲNH VĂN TUỘI

 KHOA NGOẠI TỔNG HỢP - LỒNG NGỰC

BS. NGUYỄN TẤN HẢI

 

BS.CKI BÙI QUANG TÂN

 KHOA NỘI TIÊU HÓA - NỘI SOI

BS NGÔ MINH TUẤN

 TRƯỞNG KHOA SẢN - PHỤ KHOA

BS.CKII VÕ QUỐC TOÀN

  KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

BS.CKII TRẦN VĂN SANG

  KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

BS.CKII NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN

 KHOA KHÁM BỆNH

BS.CKII HÀ HUY NGỌC

 CHUYÊN KHOA TAI - MŨI - HỌNG , TẠO HÌNH THẨM MỸ

BS.CKI LÊ VĂN CHIẾN

  KHOA SẢN - PHỤ KHOA

BS.CKI ĐỖ THANH HẢI

  KHOA KHÁM BỆNH - KHOA NỘI SOI

BS.CKI DIỆP KIẾN NGHĨA

  KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

BS.CKI NGUYỄN NGỌC HUỲNH

  KHOA XÉT NGHIỆM

BS.CKII LÂM THỊ NHÀN

  KHOA NỘI - HỒI SỨC TÍCH CỰC

BS.CKI NGUYỄN THỊ THỦY

  KHOA KHÁM BỆNH